•  
  •  
 
Journal of Arid Land

Volume 11, Issue 2 (2019)

Research Articles

Link

Hydrological and water cycle processes of inland river basins in the arid region of Northwest China
Yaning CHEN, Baofu LI, Yuting FAN, Congjian SUN, and Gonghuan FANG

Link

Spatial and temporal patterns of drought in Zambia
Brigadier LIBANDA, Mie ZHENG, and Chilekana NGONGA

Link

Distribution of soil aggregates and organic carbon in deep soil under long-term conservation tillage with residual retention in dryland
Bisheng WANG, Lili GAO, Weishui YU, Xueqin WEI, Jing LI, Shengping LI, Xiaojun SONG, Guopeng LIANG, Dianxiong CAI, and Xueping WU

Link

Is bi-seasonal germination an optimal choice for an ephemeral plant living in a cold desert?
Shanlin YANG, Xiang SHI, Shaoming WANG, Jiashu LIU, Fanxiang MENG, and Wei PANG