•  
  •  
 
Journal of Arid Land

Volume 13, Issue 8 (2021)

Research Articles

Link

Reducing water and nitrogen inputs combined with plastic mulched ridge-furrow irrigation improves soil water and salt status in arid saline areas, China
LI Cheng, WANG Qingsong, LUO Shuai, QUAN Hao, WANG Naijiang, LUO Xiaoqi, ZHANG Tibin Tibin, DING Dianyuan, DONG Qin'ge, and FENG Hao

Link

Diversity of cultivable endophytic bacteria associated with halophytes in Xinjiang of China and their plant beneficial traits
LI Li, GAO Lei, LIU Yonghong, FANG Baozhu, HUANG Yin, Osama A A MOHAMAD, Dilfuza EGAMBERDIEVA, LI Wenjun, and MA Jinbiao