•  
  •  
 
Journal of Arid Land

Volume 14, Issue 1 (2022)

Research Articles

 

Spatiotemporal variation of forest land and its driving factors in the agropastoral ecotone of northern China
WANG Shiqing, TAO Zefu, SUN Piling, CHEN Sijia, SUN Huiying, and LI Nan

 

Ecological environment quality evaluation of the Sahel region in Africa based on remote sensing ecological index
WU Shupu, GAO Xin, LEI Jiaqiang, ZHOU Na, GUO Zengkun, and SHANG Baijun

 

Lithic soils in the semi-arid region of Brazil: edaphic characterization and susceptibility to erosion
Carlos R PINHEIRO JUNIOR, Conan A SALVADOR, Tiago R TAVARES, Marcel C ABREU, Hugo S FAGUNDES, Wilk S ALMEIDA, Eduardo C SILVA NETO, Lúcia H C ANJOS, and Marcos G PEREIRA

 

Neoproterozoic I-type granites in the Central Tianshan Block (NW China): geochronology, geochemistry, and tectonic implications
SONG Yujia, LIU Xijun, XIAO Wenjiao, ZHANG Zhiguo, LIU Pengde, XIAO Yao, LI Rui, WANG Baohua, LIU Lei, and HU Rongguo

 

Optimal bandwidth selection for retrieving Cu content in rock based on hyperspectral remote sensing
MA Xiumei, ZHOU Kefa, WANG Jinlin, CUI Shichao, ZHOU Shuguang, WANG Shanshan, and ZHANG Guanbin